SLUŽBY V ELEKTROENERGETICE
LETECKÉ KONTROLY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A ZVN
POCHŮZKOVÉ KONTROLY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A ZVN

 

VÝSTUPY - TIŠTĚNÁ ZPRÁVA

 • klíč k rozboru závad
 • specifikace polohy závady
 • kódy prvků
 • kódy stavu prvků
 • orientace ve videozáznamu
 • seznam nejzávažnějších závad - kategorizace závažnosti A,A-B,B
 • tabulky se seznamem závad
 • PB nebo rozpětí
 • kód prvku
 • kód stavu prvku
 • specifikace polohy
 • kategorizace závažnosti
 • odkaz na snímek
Vystupy
 • snímky vybraných závad
Vystupy