SLUŽBY V ELEKTROENERGETICE
LETECKÉ KONTROLY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A ZVN
POCHŮZKOVÉ KONTROLY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A ZVN

 

ROZDĚLENÍ KONTROL VEDENÍ

dle způsobu provedení

  • letecké kontroly /periodické - u ČEPS, a.s. perioda 1x za 3 roky, neperiodické - po GO vedení, přeizolaci, zjišťování výšky porostu, instalaci nových vodičů, aj./
  • pochůzkové kontroly /periodické,neperiodické/
  • lezecké kontroly /periodické,neperiodické/

dle snímací techniky

  • visuální kontroly
základy
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
 

konstrukce
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
 

izolátorové řetězce
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
 

fázové vodiče
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
 

zemnící vodiče
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto4
Foto4
Foto4
 

ochranná pásma
Foto1
Foto2
Foto3
 

  • termovizní kontroly - pro zjišťování teplotních profilů vedení
Foto1
Foto2
Foto3
 

  • koronové kontroly pro zjišťování korony, která může být souběžným projevem odchylek od normálního stavu
Foto1
Foto2