SLUŽBY V ELEKTROENERGETICE
LETECKÉ KONTROLY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A ZVN
POCHŮZKOVÉ KONTROLY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A ZVN

 

VÝSTUPY - DATOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM /DIS/

Sumarizace součástí vedení:
 • základy
 • výstražné tabulky
 • sestavení izolátorových řetězců - nosné, kotevní, zákrutové, pomocné
 • závěsy izolátorových řetězců
 • rozpěrky izolátorových řetězců - horní, dolní
 • ochranné armatury izolátorových řetězců - horní, střední, dolní, stínící
 • nosné a kotevní svorky fázových vodičů
 • tlumiče vibrací fázových vodičů
 • nosné a kotevní svorky zemnících lan
 • paralelní propojení zemnících lan
 • tlumiče vibrací zemnících lan
 • spojkovací krabice a svody
 • distanční rozpěrky svazkových vodičů - rozpětí a přeponky
 • počty distančních rozpěrek svazkových vodičů - rozpětí a přeponky
 • letecké značení PB a systému
 • horní nátěry
 • speciální armatury - GSM antény, výstražné světelné značení aj.
Vystupy
Vystupy